1-جزوه جامع آموزشی آسانسور

– تعريف آسانسور(کلمه فرانسوي) وسيله اي براي جابجائي عمودي مسافر و بار مي باشد. 2-اجزاي اصلي 1- کابين و يوک (يوک چهارچوب نگهدارنده کابين ميباشد-کابین: اتاقک مسافر– قبلا کابین بدون در بود ولی درحال حاضر کابین باید دارای در مستقل باشد.) 2- قاب وزنه(براي تعادل و خنثي کردن بخشي از وزن کابين و مسافر-وزنه های […]

مطالعه