تعمیر قطعات اسانسور

تعمیرات تجهیزات الکترونیکی آسانسور و تعمیر قطعات اسانسور شامل موارد زیر پذیرفته می شود: تعمیرات انواع شستی و نمراتور آسانسور تعمیرات انواع برد سردرب آسانسور تعمیرات انواع UPS اسانسور و سیستم های برق اضطراری تعمیر انواع اینکدر Encoder تعمیر کلیه سنسورها و تجهیزات الکترونیکی آسانسور محل پذیرش سفارشات تعمیرات، شهر اصفهان می باشد. جهت هماهنگی […]

مطالعه