رفع خرابی و تعمیر اسانسور در اصفهان

خرابی اسانسور که غالبا منجر به توقف آسانسور می شود دلایل متعددی دارد. برخی علل توقف اسانسور می تواند مربوط به خرابی قفل و کنتاکت درب ها، خرابی یا تنظیم نبودن سیستم سر درب کابین، خرابی تابلو اسانسور یا  تنظیم نبودن درایو اسانسور باشد. شرکت اسانسور هخامنش اماده همکاری در زمینه رفع خرابی, تعمیر و […]

مطالعه

تعمیر قطعات اسانسور

تعمیرات تجهیزات الکترونیکی آسانسور و تعمیر قطعات اسانسور شامل موارد زیر پذیرفته می شود: تعمیرات انواع شستی و نمراتور آسانسور تعمیرات انواع برد سردرب آسانسور تعمیرات انواع UPS اسانسور و سیستم های برق اضطراری تعمیر انواع اینکدر Encoder تعمیر کلیه سنسورها و تجهیزات الکترونیکی آسانسور محل پذیرش سفارشات تعمیرات، شهر اصفهان می باشد. جهت هماهنگی […]

مطالعه