رفع خرابی و تعمیر اسانسور در اصفهان

خرابی اسانسور که غالبا منجر به توقف آسانسور می شود دلایل متعددی دارد. برخی علل توقف اسانسور می تواند مربوط به خرابی قفل و کنتاکت درب ها، خرابی یا تنظیم نبودن سیستم سر درب کابین، خرابی تابلو اسانسور یا  تنظیم نبودن درایو اسانسور باشد. شرکت اسانسور هخامنش اماده همکاری در زمینه رفع خرابی, تعمیر و […]

مطالعه