سرویس و نگهداری اسانسور در اصفهان

سرویس و نگهداری آسانسور مهم ترین اقدام پس از نصب آسانسور می باشد.به جرات می‌گوییم که سرویس و نگهداری آسانسور حتی از نصب آسانسور هم مهمتر هست، یک دستگاه آسانسور پس از استانداردسازی و اخذ تأییدیه استاندارد توسط سازمان استاندارد آسانسور و تحویل به کارفرما نیاز به حمایت و پشتیبانی در زمینه جلوگیری از صدمات […]

مطالعه