فرم قرارداد

حتما تا به حال برایتان پیش آمده که یکی از بازاریاب هایتان بدون در نظر گرفتن توافقاتی که با هم داشتید، بعد از مدتی سر از اداره کار در می آورد و خودش را به عنوان کارمند شرکت مطرح می‌کند و الا آخر….
ما با سال ها تجربه در این مباحث، قراردادی را تهیه کردیم که هیچ بازاریابی نمی تواند با سو استفاده از قوانین اداره کار، شما را متضرر کند.

100,000 تومان – خرید