نمونه کار انجام شده درخیابان ابوالحسن اصفهانی

نمونه کار انجام شده توسط شرکت آسانسور آرین برج هخامنش پروژه آقای زرکش خیابان ابوالحسن اصفهانی نوع آسانسور:کششی گیربکس                 نوع موتور:جم ایتالیا نوع کابین ام دی اف استیل شکیل               نوع تابلو: کاسپین

مطالعه

نمونه کار انجام شده درخیابان مسجدعلی اصفهان

نمونه کار انجام شده توسط شرکت آرین برج هخامنش پروژه آقای زمانی خیابان جی نوع آسانسور:کششی گیربکس     نوع موتور:آلبرتوساسی9.2کیلووات           نوع کابین:تمام استیل طرح دار10نفره        نوع تابلو:آرین درایو یاسکاوا  

مطالعه

نمونه کار انجام شده درمنزل مسکونی درخیابان چهارباغ خواجو

نمونه کارهای های انجام شده توسط شرکت آسانسور آرین برج هخامنش پروژه خانم ضوئی خیابان شهدای خواجو نوع آسانسور:هیدرولیک / نوع موتور:اس بی ایتالیا / نوع کابین:ام دی اف استیل شکیل / نوع تابلو:پارس کنترل پاوریونیک المو ایتالیا

مطالعه

Open chat