نمونه کار انجام شده درخیابان ابوالحسن اصفهانی

نمونه کار انجام شده توسط شرکت آسانسور آرین برج هخامنش پروژه آقای زرکش خیابان ابوالحسن اصفهانی نوع آسانسور:کششی گیربکس                 نوع موتور:جم ایتالیا نوع کابین ام دی اف استیل شکیل               نوع تابلو: کاسپین [ngg src=”galleries” ids=”24″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]

مطالعه

نمونه کار انجام شده درخیابان مسجدعلی اصفهان

نمونه کار انجام شده توسط شرکت آرین برج هخامنش پروژه آقای زمانی خیابان جی نوع آسانسور:کششی گیربکس     نوع موتور:آلبرتوساسی9.2کیلووات           نوع کابین:تمام استیل طرح دار10نفره        نوع تابلو:آرین درایو یاسکاوا [ngg src=”galleries” ids=”25″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]  

مطالعه

نمونه کار انجام شده درخیابان منظریه خمینی شهر

نمونه کار انجام شده توسط شرکت آرین برج هخامنش پروژه آقای زیرکی خیابان منظریه خمینی شهر نوع آسانسور:کششی            نوع موتور:آلبرتوساسی ایتالیا نوع کابین:تمام استیل              نوع تابلو:کاسپین [ngg src=”galleries” ids=”23″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]  

مطالعه

نمونه کار انجام شده درخیابان جی اصفهان

[ngg src=”galleries” ids=”22″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″] پروژه آقای فاتحی،خیابان جی منزل مسکونی نوع آسانسور:کششی        نوع کابین:تمام استیل طلایی بسیار زیبا نوع موتور:جم ایتالیا             نوع تابلو:آرین

مطالعه

نمونه کار انجام شده درمنزل مسکونی درخیابان چهارباغ خواجو

نمونه کارهای های انجام شده توسط شرکت آسانسور آرین برج هخامنش پروژه خانم ضوئی خیابان شهدای خواجو نوع آسانسور:هیدرولیک / نوع موتور:اس بی ایتالیا / نوع کابین:ام دی اف استیل شکیل / [ngg src=”galleries” ids=”21″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″] نوع تابلو:پارس کنترل پاوریونیک المو ایتالیا

مطالعه

Open chat