توصیه های مهم در طراحی آسانسور

ورودی آسانسورها « دربهای طبقات » باید همسطح با کف طبقات باشد.ابعاد چاهک آسانسورها بر اساس ظرفیت آسانسور تعیین می شود و لذا پس از انتخاب آسانسور اندازه های  شاقول شده مورد نیاز آسانسورها توسط شرکت فروشنده آسانسور ارائه و بر اساس آن باید چاهکها ساخته شود . فقط در زمانی که چاهک قبلاً ساخته شده است باید شرایطی فراهم شود تا […]

مطالعه

استعلام قیمت
Open chat