یکی از مهمترین مشکلات برخی سازندگان ساختمان انتخاب یک شرکت آسانسور مناسب و محصولی کیفی است.در مشخصات فني آسانسورها تنها به نوع قطعات اشاره مي شود نه كيفيت آن.بنابراين كيفيت قطعات مي تواند متغير باشد.به عنوان مثال كابين آسانسور تنها با نوع دكوراسيون متمايز مي شود،استنلس استيل يا…كيفيت ساخت كابين،وزن كابين،كيفيت مصالح استفاده شده،درجه كيفي استيل استفاده شده،همه و همه در كيفيت و زيبايي محصول نهايي موثر هستند و به همان نسبت در قيمت تمام شده كابين تا 20 درصد تاثير خواهد داشت.
به سوالات زير توجه كنيد:
1-چرا قيمت دو آسانسور كه مشخصات فني يكساني دارند داراي تفاوت بسيار است؟
2- چــــــــرا دو آسانسور كه مشخصات فني آنها ظاهرا يكسان است (مطابق مشخصات فني مكتوب ) داراي كيفيت يكساني نيستند؟
3- اصـــــــولا چه عواملي در بالاتربودن كيفيت يك آسانسور نسبت به ديگري موثر است؟
سوالات فوق بخشي از مشكلات سازندگان ساختمان در انتخاب يك آسانسور مناسب براي خريد است.همان طوري كه نتيجه عملكرد دو سر آشپز با مواد يكسان متفاوت است آسانسور نيز دقیقا از همین منطق تبعيت مي كند.
مواردي كه در نصب و راه اندازي يك آسانسور بسيار پر اهميت است عبارتند از:
1-كيفيت اجناس
2- كيفيت نصب
3- كنترل كيفيت تجهيزات نصب شده
اگر در هر يك از موارد فوق اشكال وجود داشته باشد،منجر به سلب رضايت و آسايش مشتري و مصرف كننده می شود.

در مثال ديگري به سيستم كنترل سرعت اشاره مي كنيم.بسياري از خريداران تنها به اينكه سيستم آسانسور VVVF است بسنده نموده و اقدام به مقايسه قيمت ها بر اين اساس مي كنند در حالي كه سيستم هايVVVF تفاوت هاي اساسي در كيفيت و قيمت با يكديگر دارند. سيستم CLOSE LOOP به عنوان سيستم قابل قبول براي آسانسور شناخته مي شود كه به همراه انكودري كه روي موتور گير بكس نصب مي شود نتيجه بسيار قابل قبولي را در كيفيت حركت ارائه ميكند به علاوه نوع و مارك درايو كنترل سرعت آن نيز در كيفيت و قيمت بسيار مهم است.
در واقع دو سيستم VVVF با درايو هاي كنترل سرعت متفاوت، مارك تابلو فرمان متفاوت و نيز نصب سيستم به صورت Open loop ياClose loop مي تواند تا 10 درصد موجب اختلاف قيمت در كل قيمت آسانسور شود.
بنابراين مي توان گفت در مواردي تاثير تابلو فرمان روي كيفيت و قيمت آسانسور از موتور گيربكس بيشتر است
در حالي كه بسياري از خريداران تنها توجه به نام موتور گيربكس مي كنند.
پس با تصميم دو مثال فوق به كل قطعات آسانسور از پيچ و مهره تا قطعات اصلي مي توان دريافت چرا قيمت دو آسانسور به رغم مشخصات فنی یکسان داراي اختلاف قيمت 15 تا 20 درصدي هستند.
اگر به موارد فوق مباحث كيفيت نصب،كنترل كيفيت را نيز اضافه كنيم در خواهيم يافت كه خريد آسانسور را مي بايست به دقت انجام داده و پس از بررسي دقيق به آن مبادرت كرد.
پيشنهاد مي شود با در نظر گرفتن توضيحات فوق در حين خريد آسانسور به موارد زير توجه شود:
1-بررسي دقيق مدارك و گواهينامه هاي شركتي كه قصد خريد آسانسور از آن داريم.
2-بررسي دقيق مشخصات فني ارائه شده توسط شركت هاي مختلف.
3-بررسي توان شركت ها از نظر مالي و اجرايي.
4-بررسي رزومه كاري شركت ها و نيز باز ديد از پروژهاي نصب شده توسط آنها.
5-مراجعه به دفتر شركت ها و نيز بازديد از محل شركت و مذاكره در محل.
در نهايت توجه شود كه آسانسور هاي ارزان قيمت و فاقد كيفيت داراي قطعات با عمر بسيار كوتاهي بوده و مشكلات بعدي و هزينه هاي فراواني را به ساكنان ساختمان ها تحميل مي كنند.