آسانسور و پله برقی مانند هر دستگاه دیگری دارای عمر مفیدی می باشد که حتی با سرویس و نگهداری مستمر  روزی به پایان می رسد و نیاز به نوسازی دارد .بیش از یک سوم آسانسور و پله برقی های جهان دارای عمری بالای  20 سال  دارند ،  از اهداف شرکت آسانسور هخامنش  آنالیز و نوسازی آسانسور ها و پله برقی های موجود جهت افزایش ایمنی ، بهبود عملکرد ، استاندارد سازی ، زیبایی و ارتقاء ارزش ساختمان می باشد  .