دانلود رایگان سوالات تکنسین فنی اسانسور و مدیرفنی اسانسور با جواب

سوالات زیر برای هر دو ازمون تکنسین فنی اسانسور و همچنین مدیر فنی اسانسور می باشد.برای دریافت بانک نمونه سوال آزمون مدیرفنی و تکنسین فنی اسانسور شامل بیش از 1200 سوال با پاسخ تشریحی اینجا کلیک کنید.

1- مقدار فشار تنظیم شده در شیر اطمینان با استاندارد چند برابر حداکثر فشار کار سیستم می‌باشد؟

 1. 100 درصد
 2. 200 درصد
 3. 140 درصد
 4. 125 درصد

گزینه 3- شیر فشار شکن باید به گو نه ای تنظیم شود که فشار را به اندازه 140 درصد فشار بار کامل محدود کند.در صورتی که بدلیل افت داخلی بالا (افت ارتفاع مایع ، اصطکاک)، لازم باشد که شیر فشار شکن بر روی مقادیر بیشتری تنظیم گردد، این مقدار نباید از 170 درصد فشار بار کامل بیشتر شود.

 

2- مقدار نیروی تحمل کف چاه حداقل باید:

 1. 20000 نیوتن بر متر مربع باشد.
 2. 10000 نیوتن بر متر مربع باشد.
 3. 1000 نیوتن بر متر مربع باشد.
 4. 5000 نیوتن بر متر مربع باشد.

گزینه 4 – در صورتی که امکان هر گونه دسترسی به زیر چاه آسانسور وجود داشته باشد؛ یعنی زیر چاهک آسانسور خالی باشد (چاه معلق)، لازم است سازه کف چاهک به گونه ای تقویت گردد که کف آن حداقل دارای مقاومت مکانیکی 5000 نیوتن بر متر مربع باشد، همچنین باید – وزنه تعادل مجهز به سیستم ترمز ایمنی مستقل شده، یا – ستون صلب و محکمی در امتداد مرکز وزنه تعادل از کف چاهک تا زمین امتداد یابد.

 

3- درجه حرارت محیط موتورخانه باید در حدود:

 1. 20 تا 60 درجه سانتیگراد باشد.
 2. 0 تا 60 درجه سانتیگراد باشد.
 3. 5 تا 40 درجه سانتیگراد باشد
 4. 25 تا 45 درجه سانتیگراد باشد.

گزینه 3 – دمای فضای داخل موتور خانه حتی در زمان کارکرد آسانسور باید بین 5 تا 40+ درجه سانتی گراد باشد. بدین منظور بایستی موتورخانه به شکل مناسبی تهویه شود. چنانچه تهویه چاه از طریق موتورخانه (در صورت وجود) انجام گیرد لازم است این امر در محاسبات منظور گردد.

 

4- برق روشنایی داخل چاه آسانسور از:

 1. تابلوی تغذیه آسانسور منشعب می‌گردد.
 2. تابلوی فرمان گرفته می‌شود.
 3. باطری اضطراری آسانسور تغذیه می‌شود.
 4. هیچکدام

گزینه 1 – چاه باید به روشنایی برقی نصب شده به طور دائم مجهز باشد، به طوری که شدت روشنایی حداقل معادل lux50 در فاصلهی یک متری بالای سقف کابین و کف چاهک حتی زمانی که درها بسته اند، باشد. روشنایی باید توسط حداقل یک لامپ در حداکثر m 0.5 از بالاترین و پایین ترین نقاط چاه تأمین گردد و همچنین در فواصل میانی نچاه یز روشنایی کافی باید تأمین گردد.
اگر حالات خاص بند 5-2-1-2 بر قرار باشد، به طوری که روشنایی برقی موجود در مجاورت چاه، روشنایی کافی در آن به وجود میآورد، تمهیدات فوق ضروری نمی باشند.

 

5- کدام جمله صحیح است؟

 1. درب کابین باید دارای وسیله‌ای الکتریکی باشد که هنگام باز بودن یا باز شدن آن، کابین حرکت یا متوقف شود.
 2. استفاده از ترمز نواری در ترمز الکترو مغناطیسی مجاز است.
 3. جوشکاری ریل‌ها به همدیگر یا به براکت‌ها و سازه ساختمان مجاز است.
 4. در یک ساختمان مسکونی ظرفیت جابجائی یک آسانسور 10 درصد ساکنین است

گزینه 1 – اتصال ریلها به براکت ها و به ساختمان باید به نحوی باشد که اثرات ناشی از نشست طبیعی ساختمان یا انقباض بتن را بتوان به صورت خودک ار یا با تنظیم ساده، جبران نمود.
باید از چرخش اتصالاتی که می تواند باعث آزاد شدن ریل ها از براکت ها شود جلوگیری گردد. هرگونه جوشکاری به ریل ممنوع است.

 

6 – در کدام یک از حالت‌های زیر در آسانسور نباید سرخوردگی ایجاد شود؟

 1. سر خوردن در هنگام بالا رفتن کابین با بار کامل از پایین سطح
 2. متوقف کردن کابین با بار کامل در حال حرکت به سمت پایین در هر نقطه از چاه
 3. پایین آوردن یک کابین خالی از بالاترین سطح
 4. همه موارد فوق

گزینه 4 – کشش طناب فولادی بای د به گونه ای باشد تا سه شرط زیر تأمین شوند.

الف- کابین باید در حالتی که با % 125 بار نامی بارگذاری شده است بدون سر خوردگی در سطح تراز طبقه نگه داشته شود

 

7 – هدف از وجود فلکه کششی گاورنر (فلکه کششی ته چاه) چیست؟

 1. جهت عملکرد میکرو سوئیچ سرعت بیش اندازه‌گیری گاورنر است.
 2. ایجاد کشش مناسب بر روی سیم بکسل گاورنر و حفظ امتداد آن
 3. نگهداشتن کابین آسانسور به هنگام عملکرد گاورنر
 4. پیشگیری از عملکرد سیستم ایمنی کابین یا وزنه تعادل

گزینه 2 – ترمز ایمنی سیستمی است که اگر به هر علتی سرعت کابین آسانسور به بیش از سرعت نامی آن( بعنوان مثال :1/25 برابر سرعت نرمال) افزایش یابد، در اثر عملکرد گاورنر ، عمل کرده و از افزایش سرعت ایجاد شده جلوگیری و از احتمال سقوط ممانعت میکند . سیستم ترمز ایمنی دارای دو فلکه است (گاورنر در موتور خانه و فلکه هرزگرد آن در ته چاه) که سیم بکسل گاورنر از این فلکه ها گذشته و به اهرم پاراشوت کابین متصل می شود.

 

8 – چاهک عبارتست از:

 1. فاصله کف ورودی اصلی تا کف آخرین توقف.
 2. فاصله قائم بین کف پایین‌ترین توقف تا کف چاه آسانسور.
 3. فاصله قائم بین کف پایین‌ترین توقف تا سقف چاه آسانسور.
 4. فاصله قائم بین کف پایین‌ترین توقف تا کف موتورخانه آسانسور.

گزینه 2 – فاصله قائم بین کف پایین ترین محل توقف تا کف چاهک می گویند.

 

9 – پنج دقیقه بحرانی:

 1. مدتی است که آسانسور در آن مدت با بیشترین ظرفیت خود در طی 24 ساعت کارکرد در حال جابجائی مسافر است.
 2. حداکثر مدت زمانی است که مسافرین می‌توانند در کابین بهنگام مشکل در آسانسور بمانند.
 3. مدت زمان انتظار مسافر در طبقه اصلی است.
 4. هیچکدام

گزینه 1 – 5 دقیقه بحرانی در آسانسور مدتی است که آسانسور در آن مدت با بیشترین ظرفیت خود در طی 24 ساعت کارکرد در حال جابجایی مسافر است

 

10 – شدت نور موجود در کابین آسانسور، نباید کمتر از …………………… در بخش سطح آن باشد.

 1. 200 لوکس
 2. 50 لوکس
 3. 100 لوکس
 4. 150 لوکس

گزینه 3 – وقتی که در کابین و در طبقات باز می شوند، شدت روشنایی بر روی دکمه های کنترل کابین و یا راهروها، نباید از 50 لوکس کمتر باشد و این روشنایی باید دایمی باشد.

 

این سوالات فقط بخشی از نرم افزار گنجینه 1200 سوال تکنسین فنی و مدیرفنی اسانسور با پاسخ های تشریحی است. این اپلیکیشن قابل نصب بر روی کلیه گوشی های موبایل اندرویدی می باشد. برای دانلود اینجا کلیک کنید.