مشاوره

هدف اصلی از بکارگیری یک مشاور ، کنار گذاشتن بخشی از کار ، برای آن مشتری یا سرمایه گذار و یا طراح است که در آن بخش به اندازه کافی دارای دانش و تجربه لازم نمی باشد و نیاز به متخصص در آن زمینه را دارد . مشاوران خریداران و سرمایه گذاران همیشه یک قدم جلوتر می توانند به سوالات پیش رو و اشکالاتی که ممکن است در حین کار بوجود آید با استفاده از تجربه و تخصص خود پاسخ دهند.

انواع مشاوره در آرین برج هخامنش عبارتند از :

الف: مشاوره در ساخت آسانسور جدید
بهتر است مشاوران ما از ابتدای شروع پروژه یعنی زمانیکه ایده ی ایجاد یک آسانسور در حال شکل گرفتن است وارد شوند. و این بدین دلیل است که حمل و نقل عمودی قلب و مهمترین قسمت یک ساختمان است و همه اشتباهات طراحی و نظارت در آغاز ، ممکن است عواقب بدی در بهره برداری را داشته باشد .

خدمات مشاوره آسانسور هخامنش بشرح زیر می باشد :

  Mall1_overview

 1. هماهنگی مسیرهای حمل و نقل موجود و برنامه ریزی شده در ساختمان با سیستم های حمل و نقل فنی و دست یافتنی .
 2. هماهنگی مفهوم برنامه ریزی شده آسانسور با قوانین و استانداردها .
 3. تنظیم و تعریف مناسبترین سیستم حمل و نقل از نظر فنی و اقتصادی .
 4. صرفه جویی در هزینه طرح های غیر ضروری و جلوگیری از سهل انگاری در پروژه .
 5.  ارائه راه حل جهت بروز مشکلات احتمالی در شروع کار .
 6.  ارائه برنامه های واقع بینانه و اجرایی .
 7.  ردیابی تمام وقت پروژه .
 8. کنترل مستندات و قرار دادها با پروژه .
 9.  کنترل افراد درگیر در فرایند نصب و ساختمان .
 10.  برآورد هزینه و تهیه اسناد مورد نیاز برای منافصه .
 11.  کارشناسی در تجزیه و تحلیل پیشنهادات ارائه شده در مناقصات .

ب: مشاوره در بازسازی آسانسورها ی موجود

 1. ارائه راه حل های ممکن و مشاوره در خصوص پویایی کار .
 2.  ارائه بهترین روش تجدید حیات و نوسازی آسانسور قدیمی .
 3. برآورد هزینه وتهیه اسناد مورد نیاز برای مناقصه .
 4.  کارشناسی در تجزیه و تحلیل پیشنهادات ارائه شده در مناقصات .
 5. داشتن تجربیات کافی در تمام امور نیاز به مشاوره کارفرما .
 6. ارائه روش های هماهنگی کارفرما و پیمانکار جهت پیشبرد پروژه و جلوگیری از صزف هزینه هایغیر ضروری.
 7. نظارت و کنترل و تحویل کار بر حسب استانداردهای ملی و کارفرمایی .