شرکت اسانسور هخامنش مجری نصب و فروش اسانسور در اصفهان می باشد. چنان چه قصد خرید اسانسور در اصفهان را دارید می توانید از مشاوره کارشناسان این شرکت بهره مند شوید. انواع مشاوره در شرکت اسانسور آرین برج هخامنش عبارتند از :

الف: مشاوره در ساخت اسانسور در اصفهان
بهتر است مشاوران ما از ابتدای شروع پروژه یعنی زمانیکه ایده ی ایجاد یک آسانسور در حال شکل گرفتن است وارد شوند. و این بدین دلیل است که حمل و نقل عمودی قلب و مهمترین قسمت یک ساختمان است و همه اشتباهات طراحی و نظارت در آغاز ، ممکن است عواقب بدی در بهره برداری را داشته باشد .

خدمات مشاوره اسانسور هخامنش بشرح زیر می باشد :

Mall1_overview

 1. هماهنگی مسیرهای حمل و نقل موجود و برنامه ریزی شده در ساختمان با سیستم های حمل و نقل فنی و دست یافتنی . اسانسور
 2. هماهنگی مفهوم برنامه ریزی شده آسانسور با قوانین و استانداردها .
 3. تنظیم و تعریف مناسبترین سیستم حمل و نقل از نظر فنی و اقتصادی .
 4. صرفه جویی در هزینه طرح های غیر ضروری و جلوگیری از سهل انگاری در پروژه .
 5.  ارائه راه حل جهت بروز مشکلات احتمالی در شروع کار .
 6.  ارائه برنامه های واقع بینانه و اجرایی .
 7.  ردیابی تمام وقت پروژه .
 8. کنترل مستندات و قرار دادها با پروژه .
 9.  کنترل افراد درگیر در فرایند نصب و ساختمان .
 10.  برآورد هزینه و تهیه اسناد مورد نیاز برای منافصه .
 11.  کارشناسی در تجزیه و تحلیل پیشنهادات ارائه شده در مناقصات .

ب: مشاوره در بازسازی آسانسورها ی موجود

 1. ارائه راه حل های ممکن و مشاوره در خصوص پویایی کار .
 2.  ارائه بهترین روش تجدید حیات و نوسازی آسانسور قدیمی .
 3. برآورد هزینه وتهیه اسناد مورد نیاز برای مناقصه .
 4.  کارشناسی در تجزیه و تحلیل پیشنهادات ارائه شده در مناقصات .
 5. داشتن تجربیات کافی در تمام امور نیاز به مشاوره کارفرما .
 6. ارائه روش های هماهنگی کارفرما و پیمانکار جهت پیشبرد پروژه و جلوگیری از صزف هزینه هایغیر ضروری.
 7. نظارت و کنترل و تحویل کار بر حسب استانداردهای ملی و کارفرمایی .

برای تماس با ما و دریافت اطلاعات بیشتر جهت خرید اسانسور در اصفهان اینجا کلیک کنید