آنالیز مراحل طراحی آسانسور

تصویر زیر شماتیک کلی روند آنالیز طراحی آسانسور را نشان می دهد :

elevator_schema

مقادیر وردی سیستم شامل موارد زیر می باشد :

۱- نوع ساختمان (مسکونی، تجاری،‌بیمارستانی، مدرسه و غیره)

۲- تعداد کل طبقات

۳- تعداد طبقات جمعیت دار

۴- اگر واحد غبر مسکونی است تعداد اتاقها در هر واحد و تعداد واحدهای هر طبقه و در غیر اینصورت مساحت مفید هر طبقه

۵- جمعیت هر طبقه

۶- کل تراول (‌طول مسیر حرکت آسانسور)

۷- ارتفاع طبقت

۸- در صورت خاص بودن ساختمان (مهد کودک، خانه سالمندان، معلولین و …)
پس از کسب اطلاعات بالا پردازش های زیر می بایست بر روی آنها و یا جداگانه انجام پذیرد :
۱- تعیین جمعیت کل

۲- تعیین جمعیت در زمان ترافیک

۳- زمان انتظار برای دریافت سرویس (Interval)

۴- زمان یک سفر کامل Round Trip Time

پارامترهای مهم مؤثر در محاسبه زمان یک سفر کامل:

– زمانهای پیاده و سوار شدن

– زمانهای پرش
خر وجی های زیر پس از پردازش :

تعداد آسانسور

سرعت آسانسور

ظرفیت آسانسور

نوع کنترل:

– گروهی و تعداد آن

– مجزا
پس از آنالیز های بالا طراحی آسانسور در سه مرحله زیر انجام می پذیرد :(استاندارد مورد نظر در طراحی: EN81 می باشد)
پس از آنالیز ترافیک و بررسی محدودیتهای ابعادی که بر اساس فرم صفحه بعد اطلاعات اولیه آن از طریق بازدید از محل و یا نقشه های ابعادی و مشاوره با کارفرما صورت می گیرد. امر طراحی آسانسور صورت می گیرد.
فاز اول – بررسی و تعیین آبعاد و اندازه ها

فاز دوم – بررسی و تعیین مشخصات فنی قطعات

فاز سوم – تهیه نقشه های اجرایی جهت عملیات نصب و راه اندازی
——————————————————
فاز اول طراحی: طراحی ابعاد و اندازه ها

پس از انتخاب آسانسور مناسب از نظر تعداد، سرعت و ظرفیت که با بررسی محاسبات ترافیکی و محدودیتهای ابعادی صورت پذیرفت، بر اساس جداول ابعاد و اندازه های مطابق مقررات EN81 و توصیه های ISO که در صفحات بعد آمده است. سعی می شود مناسبترین ابعاد و اندازه ها انتخاب گردد.

شایان ذکر است ابعاد و اندازه های ارائه شده صرفا” برای آسانسورهای معمولی و استاندارد می باشد. در شرایط خاص و آسانسورهای گرد، آسانسورهای پاناروما(شیشه ای) و یا آسانسورهای صنعتی، ابعاد و اندازه ها بر اساس شرایط موجود تعیین می گردد اما همواره سعی می شود مقررات EN81 برای میزان فضای هر مسافر (مساحتها) رعایت گردد.

خروجی های فاز اول طراحی عبارتند از:

تعیین ابعاد چاهک (عرض – عمق – ته چاه Pit – اورهد – طول مسیر)

تعیین ابعاد موتورخانه و محل آن (طول – عرض – ارتفاع – بالا یا پایین)

تعیین ابعاد کابین (یک طرف درب – دو طرف درب)

تعیین نوع دربها و سمت بازشو (چدنی – سربی – در ابعاد مختلف)

نوع وزنه تعادل و ابعاد آن (چدنی – سربی – در ابعاد مختلف)

موقعیت وزنه تعادل (پشت کابین – بغل کابین)
فاز دوم طراحی: تعیین مشخصات فنی قطعات :

پس از انتخاب ابعاد و اندازه ها، فاز دوم طراحی که در واقع مشخص نمودن دقیق پارامتر های فنی قطعات می باشد شروع می شود. ابعاد و اندازه های طراحی شده برای چاهک، کابین و درب ها پارامتر های بسیار مهمی هستند که در انتخاب مشخصات فنی قطعات مؤثر می باشد. لذا عوامل اصلی مهم، در انتخاب قطعات و مشخصات فنی آنها عبارتند از:
عوامل موثر در انتخاب تجهیزات

۱- نوع استادارد EN81

۲- سرعت آسانسور

۳- ظرفیت آسانسور

۴- طول مسیر حرکت (تراول) آسانسور

۵- ابعاد و اندازه ها (چاهک، موتورخانه، کابین، درب)

۶- نوع کاربری آسانسور

۷- محیط کاربری آسانسور

۸- اتخاب نوع و کیفیت حرکت آسانسور
فاز سوم طراحی: تهیه نقشه های اجرایی جهت عملیات نصب و راه اندازی :

پس از طراحی ابعادی و تعیین مشخصات فنی قطعات و تجهیزات، نقشه های اجرایی جهت آماده سازی چاه و همچنین نحوه قرارگیری و نصب تجهیزات و نقشه های مدار های کنترل تهیه می گردد.

در این مرحله از طراحی پارامتر های زیر مشخص می شود.
۱- نحوه اسکلت فلزی و آهن کشی جهت چاهک های آجری (محل نصب براکت های ریل)

۲- نحوه پلیت گذاری برای چاهک های بتنی (محل نصب براکت های ریل)

۳- نحوه قرارگیری تجهیزات آسانسور برای عملیات نصب

۴- مشخص نمودن محل سوراخهای سکوی موتورخانه

۵- نحوه بتن ریزی کف چاهک و محل قرار گرفتن بافرها

۶- نحوه آماده سازی محل های نصب درها

۷- محاسبه نیرو های وارده به سازه اصلی چاه

۸- مشخص نمودن نقشه اجرایی موتورخانه (قلاب سقف – هواکش موتورخانه و چاهک – درب ورودی – محل تابلوی ۳ فاز)

۹- تهیه نقشه های کنترل فرمان و نحوه سیم کشی چاهک و موتورخانه

۱۰- ارائه دستورالهمل های کابل کشی و آماده سازی تابلو ۳ فاز جهت کارفرما

۱۱- انجام بازرسی های فنی نهایی و تحویل تجهیزات به کارفرما

مطالب مرتبط
  • main board for elevator control

    – انواع آسانسور – آسانسور مسافری برای ساختمان مسکونی(دارای موتور ۱۸۰استارت در ساعت و دربهای با استحکام متوسط) – آسانسور مسافری تجاری (دارای موتور ۲۴۰ استارت در ساعت و دربهای بسیار با استحکام) – آسانسور بیمارستانی تخت بر (سرعت کم، […]

  • 5 stairs-elevator 2203 32nd Ave. W Seattle

    * برخورداری از ضریب ایمنی بالا (عدم وجود احتمال سقوط بخاطر استفاده از جک) * فاقد وزنه تعادل میباشد( فضایی در حدود ۱۳% به فضای مفید ساختمان اضافه خواهد شد * کاهش بار اضافی در راس چاه آسانسور (حذف موتورخانه […]

  • main board for elevator control

    – تعریف آسانسور(کلمه فرانسوی) وسیله ای برای جابجائی عمودی مسافر و بار می باشد. ۲-اجزای اصلی ۱- کابین و یوک (یوک چهارچوب نگهدارنده کابین میباشد-کابین: اتاقک مسافر– قبلا کابین بدون در بود ولی درحال حاضر کابین باید دارای در مستقل […]