از آسانسور های غذابر در مکان‌هایی نظیر رستوران‌ها، فروشگاه‌ها و مکان‌های نگهداری مواد غذایی استفاده می‌گردد. آسانسورهای حمل غذا با توجه به نیاز، با ظرفیت‌های مختلف و با کابین قفسه‌بندی شده و تمام استیل طراحی و ساخته می‌شوند. ارتفاع کابین این آسانسورها معمولا کمتر از 1.5 متر بوده و با سیستم‌های هیدرولیک و کششی قابل اجرا و پیاده‌سازی می‌باشند.

Open chat